• 01-16Shkurt

   Program intershipi i kandidatëve nga Shkolla e Magjistraturës së Francës

  • 13-14Shkurt

   TIT - Barazia Gjinore në Procedurë Gjyqësore

   Prezantimi i përmbledhjes-modulit dhuna në familje

Apliko për trajnime