• 06Dhjetor

   TIT - Regjimi pasuror i bashkëshortëve: Pronësia e përbashkët dhe kontrata martesore

  • 10-11Dhjetor

   Punëtori për finalizimin e Draft - Planit të Punës për vitin 2020 dhe monitorimi i Planit Punës dhe të Planit Strategjik

  • 09-10Dhjetor

   Konferencë përmbyllëse - Projekti për përfitimet nga krimi në Internet, në Evropën juglindore dhe në Turqi

  • 13Dhjetor

   Tryezë - Risitë e Kodit Civil

Apliko për trajnime