• 08Janar

   Takim koordinues i trajnuesve të angazhuar nga Akademia e Drejtësisë lidhur me trajnimet për ndërmjetësimin

  • 21Janar

   Sjelljet Etike dhe vështrime te përgjithshme ne lidhje me ligjin për mbrojtjen se sinjalizuesve

  • 23Janar

   ToT - Bazat e përkthimit konsekutiv (marrja e shënimeve) për përkthyes gjyqësor

  • 14Janar

   Takim me Trajnues të angazhuar në trajnimet e Programit për Trajnime të Vazhdueshme dhe Programit te Trajnimit Fillestar, për periudhën janar – dhjetor 2020.

  • 22Janar

   Trajnim për trajnues rreth udhëzuesit për përdorim të HUDOC

  • 28-29Janar

   Punëtori për zhvillimin e kurikulës ToT, kundër dhunës në familje/dhunës ndaj grave

  • 21Janar

   Shqyrtimi paraprak i padisë

  • 22Janar

   Mënyrat e fitimit të pronësisë dhe mbrojtja e sajë

Apliko për trajnime