• 09-10Nëntor

   Punëtori për hartimin e Programit Trajnues për vitin 2021 (Drejtësia civile)

  • 19Nëntor

   Integriteti dhe sjelljet etike(Staf administrativ)

  • 12-13Nëntor

   Punëtori për hartimin e Programit Trajnues për vitin 2021 (Drejtësia Penale)

  • 24-27Nëntor

   Trajnim i Trajnuesve TiT "Drejtësia Komerciale" Sesioni I

  • 19Nëntor

   Punëtori gjysmë ditore virtuale “Angazhimi i fëmijëve në forma të rënda të punës dhe punë të detyruara”

Apliko për trajnime