• 04Qershor

   Menaxhimi i dosjes dhe lëndës në sistemin prokurorial

  • 15-16Qershor

   Trajnim i Trajnuesve TiT "Luftimi i Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje" 2

  • 08Qershor

   Risitë në kompetencat dhe strukturën organizative dhe menaxheriale në sistemin gjyqësor

  • 18Qershor

   Shkrimi dhe arsyetimi ligjor - Stafi i gjykatave dhe prokurorive

  • 11Qershor

   Risitë në kompetencat dhe strukturën organizative dhe menaxheriale në sistemin prokurorial

Apliko për trajnime