• 07Maj

   Tryezë e diskutimeve - Shtjellim i koncepteve kryesore të Udhëzuesit të KPSH mbi rolin dhe kontributin e prokurorit të shtetit në matjen e dënimit Përfituesit:Prokurorët e Apelit, PSRK dhe PTH Prishtinë

  • 21Maj

   Tryezë e diskutimeve - Shtjellim i koncepteve kryesore të Udhëzuesit të KPSH mbi rolin dhe kontributin e prokurorit të shtetit në matjen e dënimit Përfituesit:Prokurorët e PTH Pejë dhe Mitrovicë

  • 07Maj

   Shkrimi dhe arsyetimi ligjor - Stafi i gjykatave dhe prokurorive

  • 18-20Maj

   Trajnim i Trajnuesve TiT "Luftimi i Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje"

Apliko për trajnime