• 04Mars

   Webinar Regjional për Gjyqtarët lidhur me Provat Elektronike

  • 16Mars

   Menaxhimi i dosjes dhe lëndës në sistemin gjyqesor

  • 26Mars

   Menaxhimi i dosjes dhe lëndës në sistemin prokurorial

Apliko për trajnime