• 02Prill

   Komunikimi dhe marrëdhëniet me publikun - Stafi i gjykatave

  • 30Prill

   Tryezë e diskutimeve - Shtjellim i koncepteve kryesore të Udhëzuesit të KPSH mbi rolin dhe kontributin e prokurorit të shtetit në matjen e dënimit Perfitues: Prokuroret nga Prokuroria Themelore Prishtinë, Gjilan dhe Ferizaj

  • 06-08Prill

   Trajnim i Trajnuesve TiT "Luftimi i Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje"

  • 12Prill

   Integriteti dhe sjelljet etike - Stafi i gjykatave dhe prokurorive

Apliko për trajnime