• 08-10Qershor

      Trajnim i Trajnuesve - Përforcimi i luftës kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje

    • 24Qershor

      Praktika dhe vendimet e GJEDNJ

Apliko për trajnime