• 05-06Shtator

      Trajnim i Trajnuesve - Gjykimi i rasteve të korrupsionit publik

    • 19-20Shtator

      Trajnim i Trajnuesve - Arsyetimi i vendimeve Gjyqësore

Apliko për trajnime