• 18Janar

   Shqyrtimi Fillestar, Shqyrtimi i Dytë dhe Shqyrtimi Gjyqësor

   •Razvoj i tok postupka na pocetnom rocištu i na drugom pretresu;

   • Po završetku ove obuke, ucesnici c´e moc´i: • Pravilno organizovanje vodenja postupka na pocetnom pregledu...
  • 30Janar

   Zhvillimi i drejtë i procedurës sipas Ligjit për Kundërvajtje,

   • Kushtet për përcaktimin e kundërvajtjeve dhe sanksioneve për kundërvajtje; • Përgjegjësia kundërvatjëse...

   • Si rezultat i këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Zbatjnë risitë e ligjit në...
  • 23Janar

   Shqyrtimi kryesor dhe marrja e provës

   • Sazivanje i glavno ispitivanje; • Prikupljanje dokaza i dokaza; • Vrste probnih dokaza u spornom...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Avancojnë shkathtësitë...
  • 25Janar

   Veprat penale kundër narkotikëve

   • Veprat penale të narkotikëve sipas KPRK; • Rrethanat që këto vepra penale i bëjnë të cilësuara; •...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Zbatojnë në mënyrë të...
Apliko për trajnime