• 02Tetor

   Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare

  • 10Tetor

   Siguria e gazetarëve dhe veprat penale kundër gazetarëve JUFREX

  • 11Tetor

   Prishja e rendit dhe e qetësisë publike

  • 03Tetor

   Caktimi i kompensimit në procedurën e shpronësimit

  • 10Tetor

   Program i specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e krimit kibernetik – Sesioni II

  • 11-12Tetor

   E Drejta Ndërkombëtare për Refugjatët UNHCR-CRPK

  • 09Tetor

   Sigurimi i kërkesëpadisë

  • 11Tetor

   Program i specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e krimit kibernetik – Sesioni II

  • 16Tetor

   Zgjidhja alternative e kontesteve - Arbitrazhi

Apliko për trajnime