• 05Gusht

   Avancim mbi të drejtat e personave LGBTI në Kosovë

  • 10-11Gusht

   Faza e procedurës paraprake – hetimet proaktive dhe sigurimi i provave

  • 12-13Gusht

   Program i Specializuar Trajnimi- Shpërlarja e Parave-Sesioni II

Apliko për trajnime