• 04Maj

   Test

  • 17Maj

   Mbrojtja gjyqësore në kontestet nga marrëdhënia e punës sipas Ligjit të Punës

  • 18-19Maj

   Program i Specializuar Trajnimi Krimi i organizuar dhe korrupsioni – Sesioni II

  • 05-06Maj

   Program i Specializuar Trajnimi Krimi Kibernetik Sesioni I

  • 17Maj

   Webinar për Gjyqtarë mbi Kripto Valutën

  • 19Maj

   Harmonizimi i vendimeve të gjykatave në çështje pronësore

  • 11-12Maj

   Të drejtat e pronësisë intelektuale, markat tregtare, patentat

  • 18Maj

   Arbitrazhi

  • 20-21Maj

   Aspekti material dhe procedural i ligjit për mbrojtje nga diskriminimi dhe sfidat në zbatimin e tij

Apliko për trajnime