• 01-02Qershor

   Tryezë - Liria e Shprehjes dhe Liria e mediave - Regjioni Pejë

  • 09-10Qershor

   Trajnim tematik në fushën e shpifjes dhe mbrojtjes së reputacionit

  • 16Qershor

   Nxitja e urrejtjes, e përçarjes ose e mos durimit kombëtar, racor, fetar ose etnik

  • 07-08Qershor

   Program i Specializuar i Trajnimit - Krimi i Organizuar – Sesioni II

  • 09-10Qershor

   Veprat penale kundër integritetit seksual të fëmijëve

  • 21-22Qershor

   Tryezë - Liria e Shprehjes dhe Liria e mediave - Regjioni Prizren – Gjakovë

  • 09Qershor

   Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Ballkanin Perëndimor përmes forcimit të bashkëpunimit rajonal në fushën e kthimit të pasurive

  • 14-15Qershor

   Program i Specializuar i Trajnimit - Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare – Sesioni II

  • 22-23Qershor

   Program i Specializuar i Trajnimit Ekstremizmi, radikalizmi dhe terrorizmi – Sesioni II

Apliko për trajnime