• 02Tetor

   Shpenzimet e Procedurës Penale

  • 02Tetor

   Parimet dhe standardet ndërkombëtare për zbatim të masave

  • 03Tetor

   Kallëzimi penal nga burimet tjera

  • 02Tetor

   Zbatimi i shqyrtimit gjyqësor dhe parakushtet për mbatjen e shqyrtimit gjqyësor

  • 03Tetor

   Përkufizimet e masave të veçanta hetimore

  • 03Tetor

   Shtyrja, ndërprerja dhe koha e përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, si dhe porcesverbali i shyqrtimit gjyqësor

Apliko për trajnime