• 01Shkurt

   Pengu, hipoteka, barra sendore, dhe e drejta e ndërtimit (grupi I)

  • 06Shkurt

   Elementet e domosdoshme të aktakuzës

  • 07Shkurt

   Të drejtat e të pandehurit pas pranimit të aktakuzës

  • 02Shkurt

   Programi Trajnues në kuadër vizitave në institucionet jo gjyqësore- vizitë në Agjencinë për Informim dhe Privatësi

  • 06Shkurt

   Në përgjithësi për provat

  • 08Shkurt

   Programi Trajnues në kuadër vizitave në institucionet jo gjyqësore- vizitë në Policinë e Kosovës

  • 03Shkurt

   Programi Trajnues në kuadër vizitave në institucionet jo gjyqësore- vizitë në Institutin e Mjekësisë Ligjore

  • 07Shkurt

   Sigurimi i provave në veprimet fillestare të policisë

  • 09Shkurt

   Programi Trajnues në kuadër vizitave në institucionet jo gjyqësore- vizitë në Shërbimin Korrektues

Apliko për trajnime