• 01Mars

   Masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe të hetimit

  • 04Mars

   Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë

  • 05Mars

   Simulim

  • 01-29Mars

   Trajnim praktik në prokurori

  • 04-27Mars

   Trajnim praktik në gjykatë

  • 07Mars

   Masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit të urdhëruara nga prokurori i shtetit

Apliko për trajnime