• 01-10Prill

   Trajnim praktik

  • 06Prill

   Neni 6 .2 dhe 6.3 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut

  • 07Prill

   Bashkëpunimi dhe koordinimi i ndërsjellë mes prokurorit dhe policisë për raste të ndjeshme

  • 01-30Prill

   Trajnim praktik

  • 06Prill

   Veprimtaritë – përgjegjësitë prokuroriale dhe jo prokuroriale

  • 07Prill

   Menaxhimi i kohës si predispozitë e menaxhimit të stresit

Apliko për trajnime