• 09Shkurt

   E drejta civile

   E Drejta Civile si degë pozitive e së drejtës në sistemin juridik të çdo shteti, me normat juridike...

   • Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Dallojnë burimet...
  • 13-14Shkurt

   Trajnim praktik në Këshillin e Pavarur Mbikqyrës për Shërbyes Civil

  • 20-21Shkurt

   Trajnimi praktik në gjykata - PTF VI

   Trajnimi praktik zhvillohet në gjykatë dhe realizohet nën mbikëqyrjen e mentorit (gjyqtar), i cili është...

   • Pas përfundimit të pjesës praktike të trajnimit fillestar, gjyqtarët e sapoemëruar do të jenë në gjendje...
  • 09Shkurt

   Procedura kontestimore – pjesa e parë

   Moduli “Procedura Kontestimore – pjesa e parë ” paraqet një kornizë të koncepteve themelore të procedurës...

   • Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Kuptojnë pjesën...
  • 15-16Shkurt

   E drejta civile

   E Drejta Civile si degë pozitive e së drejtës në sistemin juridik të çdo shteti, me normat juridike...

   • Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Dallojnë burimet...
  • 22-23Shkurt

   E drejta civile

   E Drejta Civile si degë pozitive e së drejtës në sistemin juridik të çdo shteti, me normat juridike...

   • Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Dallojnë burimet...
  • 12Shkurt

   Trajnimi praktik në gjykata - PTF VI

   Trajnimi praktik zhvillohet në gjykatë dhe realizohet nën mbikëqyrjen e mentorit (gjyqtar), i cili është...

   • Pas përfundimit të pjesës praktike të trajnimit fillestar, gjyqtarët e sapoemëruar do të jenë në gjendje...
  • 15-16Shkurt

   Procedura kontestimore – pjesa e parë

   Moduli “Procedura Kontestimore – pjesa e parë ” paraqet një kornizë të koncepteve themelore të procedurës...

   • Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Kuptojnë pjesën...
  • 22-23Shkurt

   Procedura kontestimore – pjesa e parë

   Moduli “Procedura Kontestimore – pjesa e parë ” paraqet një kornizë të koncepteve themelore të procedurës...

   • Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Kuptojnë pjesën...
Apliko për trajnime