• 17Prill

   Kodi Penal - pjesa e veçantë

   Në këtë prezantim pjesëmarrësve do tu shpjegohen veprat penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm,...

   • Pas përfundimit të këtij prezantim trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Shpjegojnë...
  • 19Prill

   Procedura Kontestimore - pjesa e dytë

   Procedura kontestimore-pjesa e dytë, përmban dispozita ligjore që rregullojnë çështjet e rrjedhës së...

   • As përfundimit të këtij cikli mësimor-trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Kuptimin...
  • 23Prill

   Fillimi i hetimit formal dhe procedura penale

   Gjatë këtij prezantimi vëmendje e theksuar do ti kushtohet veprimeve procedurale që ndërmerren gjatë...

   • Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Identifikojnë detyrat...
  • 17Prill

   Kodi Penal - pjesa e përgjithshme

   Në këtë prezantim prokurorëve pjesëmarrës do tu shpjegohet për ekzekutimin e dënimit. Është me rëndësi...

   • Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të; - shpjegojnë...
  • 20Prill

   Procedura Kontestimore - pjesa e dytë

   Procedura kontestimore-pjesa e dytë, përmban dispozita ligjore që rregullojnë çështjet e rrjedhës së...

   • As përfundimit të këtij cikli mësimor-trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Kuptimin...
  • 24Prill

   Fillimi i hetimit formal dhe procedura penale

   Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësit do të kenë mundësi të mësojnë për detyrat e prokurorit me rastin...

   • Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të kuptojnë për detyrat e prokurorit...
  • 18Prill

   Trajnim praktik i gjyqtarëve të sapoemëruar me Shërbimin Sprovues të Kosovës

  • 23Prill

   KEDNJ- LEgjislacioni për të drejtat e njeriut

   Në këtë sesion pjesëmarrësit do të njoftohen lidhur me Këshillin e Evropës, Konventën Evropiane për...

   • Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Njohin Këshillin...
  • 24Prill

   KEDNJ- Legjislacioni për të drejtat e njeriut

   Ky sesion trajton aspektet e përgjithshme të nenit 2 të Konventës – e drejta për jetën dhe interpretimin...

   • Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Përkufizojnë nenin...
Apliko për trajnime