• 13Shtator

   E drejta e BE-së

  • 14Shtator

   Ngritja e shkathtësive sociale

  • 17-19Shtator

   Zhvillimi i shkathtësive gjyqësore për gjeneratën e gjashtë të gjyqtarëve të sapoemëruar Gr.III

Apliko për trajnime