• 11Janar

   Veprat penale nga kapitulli XXIII dhe XXV

  • 15Janar

   Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar

  • 17Janar

   Përgjegjësia penale

  • 14Janar

   Organizimi i ststemit gjyqësor dhe prokuroria

  • 17Janar

   Veprat penale nga kapitulli XXVII

  • 18Janar

   Veprat penale nga kapitulli XXVII (neni 330,331,332)

Apliko për trajnime