• 08Nëntor

   Procedura Kontestimore - Pjesa e parë

  • 12Nëntor

   Ekspertiza dhe analizat

  • 13Nëntor

   Negocimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë

  • 09Nëntor

   Procedura Kontestimore - Pjesa e parë

  • 12Nëntor

   Ekspertiza dhe analizat

  • 19Nëntor

   Negocimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë

Apliko për trajnime