• 12Shkurt

   Mjetet e jashtëzakonshme juridike

  • 13Shkurt

   Konfiskimi sipas kompetencave të zgjeruara

  • 18Shkurt

   Garancitë procedurale në rastet e heqjes së lirisë

  • 12Shkurt

   Paraburgimi

  • 14Shkurt

   Kontrollimi i banesës dhe personit, kuptimi dhe hapat që duhet ndërmarr

  • 18Shkurt

   Shqyrtimi Gjyqësor në Bashkimin Evropian

  • 13Shkurt

   Paraburgimi

  • 14Shkurt

   Masat e fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit në procedurën penale

  • 19Shkurt

   Arresti shtëpiak

Apliko për trajnime