• 02Dhjetor

   Shfrytëzim i mjeteve për përcjellje të vendndodhjes, Blerje e simuluar e ndonjë sendi dhe Simulim i veprës së korrupsionit

  • 03Dhjetor

   Paraburgimi

  • 04Dhjetor

   Ngritja e shkathtësive sociale predispozite e avancimit të performances profesionale

  • 02Dhjetor

   Arresti shtëpiak

  • 03Dhjetor

   Kontrolli dërgesave postare dhe dërgim i kontrolluar i dërgesave postare

  • 04Dhjetor

   Shpenzimet e procedurës penale

  • 02-31Dhjetor

   Trajnim Praktik

  • 03Dhjetor

   Vizitë e gjyqtarëve të sapo emëruar në Administratën Tatimore të Kosovës

  • 04Dhjetor

   Vizitë e prokurorëve të sapo emëruar në Administratën Tatimore të Kosovës

Apliko për trajnime