• 10Janar

   Veprat penale nga kapitulli XXVII

  • 14Janar

   Marrëveshjes për pranimin e fajësisë në gjykatë

  • 15Janar

   Parashkrimi e ekzekutimit të dënimit

  • 13Janar

   Arresti

  • 14Janar

   Procedurat ndaj personave të cilet kanë kryer vepra penale nën ndikimin e alkoolit ose drogës dhe procedurat penale ku përfshihen kryersit me çrregullime mendore

  • 15Janar

   Teknologjia Informative- E-learning Trajnim teorik për gjyqtarët e sapo emëruar (gjenerata e 7)

  • 13Janar

   Mos zbatueshmëria e parashkrimit për veprat penale kundër të drejtës ndërkombëtare dhe vrasjes së rëndë

  • 15Janar

   Forenzika

  • 16Janar

   Takim me Kryesusein e KGJK-se dhe Kryetaret e gjykatave per rishikimin e Programit fillestar për gjyqtarët e sapo emëruara gjenerata e tetë

Apliko për trajnime