• 04Maj

   Dëshmitarët e mbrojtur dhe dëshmitarët bashkëpunues

  • 04Maj

   Organizimi i Sistemit Gjyqësor sipas Ligjit për Gjykatat

  • 05Maj

   Planifikimi si funksion kryesor i menaxhimit të rasteve nga ana e prokurorit

  • 04Maj

   Dëshmitë, burimet dhe mbledhja e tyre si dhe dosja hetimore

  • 05Maj

   Organizimi i sistemit prokurorial

  • 06Maj

   Menaxhimi dhe karakteristikat e saj

Apliko për trajnime