• 08Qershor

   Trashëgimia në bazë të ligjit, dhe rradhët trashëgimor

  • 09Qershor

   KEDNJ

  • 14-30Qershor

   Trajnim praktik në gjykatë në lëmin civile

  • 08Qershor

   Ndërmjetësimi si zgjidhje alternative e kontesteve

  • 10Qershor

   Pjesa e domosdoshme, cenimi i pjesës së domosdoshme, padenjësia dhe përjashtimi nga trashëgimia

  • 09Qershor

   Trashëgimia në bazë të testamentit

  • 11Qershor

   Kalimi i pasurisë trashëgimore të trashëgimtarët

Apliko për trajnime