• 03Maj

   Dita ndërkombëtare e punës

  • 05Maj

   Mbrojtja gjyqësore e të drejtës së pronësisë

  • 07Maj

   Posedimi dhe mbrojtja e posedimit

  • 04Maj

   Pashkët ortodokse

  • 06Maj

   Të drejtat sendore në sendet e huaja, vërtetimi, konstituimi dhe ndërprerja e servituteve sendore, dhe mbrojtja e servituteve sendore

  • 07Maj

   E drejta ekonomike – shoqëritë tregtare

  • 05Maj

   Mjetet, objekti dhe zbatimi i përmbarimit

  • 06Maj

   Mjetet juridike në procedurën përmbarimore, kthimi i punëtorit në punë dhe procedura e marrjes dhe dorëzimit të fëmiut

  • 10Maj

   Dita e Evropës

Apliko për trajnime