• 08Gusht

   Udhëheqësi dhe matja e përformancës së prokurorit

  • 08Gusht

   Kërkesa për fillimin e procedurës

  • 09Gusht

   Mjetet e rregullta të goditjes (grupi i II)

  • 08Gusht

   Veprat penale në kuadër të kapitullit XXVI- të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (grupi i I)

  • 09Gusht

   Individi dhe mjedisi social (grupi i I)

  • 09Gusht

   Mjetet e jashtëzakonshme të goditjes (grupi i II)

  • 08Gusht

   Bazat dhe llojet e komunikimit (grupi i I)

  • 09Gusht

   Veprat penale nga kapitulli 401 i KPRK-së (grupi i I)

  • 10Gusht

   Rastet nga praktika gjyqësore (grupi i II)

Apliko për trajnime