• 19Shtator

   Masat e fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit në procedurën penale

  • 19Shtator

   Kallëzimin penal

  • 21Shtator

   Procedura lidhur me masat e fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit

  • 19Shtator

   Procedura disiplinore ndaj prokurorëve

  • 20Shtator

   Masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit sipas Kodit të Procedurës Penale të Kosovës

  • 22Shtator

   Kapitulli XXX, Veprat Penale Kundër Sigurisë së Trafikut Publik, dhe kapitulli XXXI, Veprat Penale Kundër Administrimit të Drejtësisë dhe Administratës

Apliko për trajnime