Katalogu i librarisë

Biblioteka e AD-së ofron rreth 2000 publikime ligjore dhe revista nga vende të ndryshme në të gjitha temat ligjore. Materialet që përmban kjo bibliotekë gjenden në gjuhën shqipe, serbe, angleze, gjermane dhe në gjuhë tjera.

Katalogu i bibliotekës ofron një listë të plotë të artikujve të cilat mund ti gjeni në bibliotekën e AD-së. Artikujt mund të shtypen apo linku mund të ju lidh drejtpërdrejtë në “Librat Online nga Google Book”, apo edhe në burime tjera ku edhe janë  tekste të plota të librave janë të qasshme. Katalogu gjithashtu ju ofron mundësinë e kërkimit të një libri përmes përdorimit të mënyrave të ndryshme të kërkimit sikurse: fjala kyçe, subjekti, titulli, autori, dhe të tjerë. Rezultatet e kërkimit mund të renditen në bazë të datës së publikimit apo gjuhës, në bazë të rëndësisë, alfabetit apo datës së publikimit.   

Linku për katalogun e librarisë

Linku për katalogun e librave në bibliotekën fizike si dhe HUDOC

 

Prapa