Kontakti

    • Akademia e Drejtësisë
    • Rr. "Muharrem Fejza" p.n. - Prishtinë
    • Tel. +383 38 200 18 660
    • e-mail:  infoad@rks-gov.net
    • web: https://ad.rks-gov.net
Kodi