Aktivitetet dhe Lajmet 2020

  • NJOFTIM

    Pas vendimeve të ndërmarra nga Qeveria e Kosovës, me qëllim të parandalimit... »

  • 04-04-2020 NJOFTIM

    Pas vendimeve të ndërmarra nga Qeveria e... »