Misioni Visioni

Misioni

AD synon ngritjen në një institucion i cili i përshtatet dinamikës së zhvillimeve legjislative, ndryshimeve në sistemin gjyqësor e prokurorial, ngritjen e bashkëpunimit regjional e më gjerë, zhvillimin e programeve trajnuese për ngritjen e shkathtësive të përfituesve si dhe  zhvillimin e resurseve ligjore për hulumtime në harmoni me standardet më të larta ndërkombëtare.

Visioni

Në bashkëpunim dhe partneritet të gjithanshëm AD do të luaj rol kyç për funksionimin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial të pavarur, kompetent, efikas dhe që e gëzon besimin e publikut, përmes zhvillimit dhe ngritjes së kapaciteteve profesionale, etike dhe shkathtësive tjera të përfituesve të tij. 

 

Prapa