14-02-2020

Risitë në kalendarin e aktiviteteve të EJTN për vitin 2020

Risitë në kalendarin e aktiviteteve të EJTN për vitin 2020

 

Shkarkoni kalendarin e trajnimeve të EJTN për vitin 2020 në vijim:

Kalendari i trajnimeve EJTN - 2020

 

Për asistencë rreth regjistrimit në OSP ju lutem shkarkoni udhëzimet në vijim:

Udhëzimet dhe afatet për aplikim

 

 

Prapa