11-12-2018

Veprat penale kundër ekonomisë

Më 12 dhjetor 2018, Akademia e Drejtësisë  organizojnë trajnimin me temë “  Veprat penale kundër ekonomisë”.

Në kuadër të këtij trajnimi prezantohen:  Masat për parandalimin ekonomisë joformale;

Roli i gjyqësorit dhe prokurorit në luftimin e këtyre veprave; Nocioni i personit përgjegjës.

Përfitues në  këtë trajnim janë: Gjyqtarë dhe prokurorë të nivelit themelor dhe institucionet tjera relevante.

Prapa