12-12-2018

Program i specializuar trajnimi për Prokurimin Publik Sesioni II

Më 13-14 dhjetor 2018, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me temë “Program i specializuar trajnimi për Prokurimin Publik Sesioni II”.

Në kuadër të këtij trajnimi prezantohen:  Përmbajtja e planit të hetimit; Identifikimi i burimeve të informacionit; Planifikimi i kontrollit të shtëpisë dhe përgjimi; Planifikimi i përdorimit të informatorëve; Planifikimi i gjurmimit të aseteve.

Përfitues në  këtë trajnim janë: Gjyqtarët e gjykatave themelore dhe të Apelit, prokurorët e prokurorive themelore dhe të Apelit dhe të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, hetues policor, zyrtarë doganorë, zyrtarë nga ATK dhe NJIF.

Prapa