26-07-2017

Njoftim për anulim të procesit të rekrutimit për pozitën: Zyrtar për Statistika

Bazuar në raportin e Komisionit Përzgjedhës të datës 26 Korrik 2017, anulohet procesi i rekrutimit për pozitën: - Zyrtar për Statistika, me numër të references 02/16/DP-AD, e shpallur me datën 28.06.2017, pasi që nuk janë plotësuar kriteret nga neni 29 p.1 i Rregullores  Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil.

Shkarko njoftimin

Prapa