20-09-2017

Renditja përfundimtare e kandidatëve për Drejtor Ekzekutiv të Akademisë së Drejtësisë

Renditja përfundimtare e kandidatëve  për Drejtor Ekzekutiv të Akademisë së Drejtësisë

Shkarko listen

Prapa