16-05-2019

Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare: Zyrtar i Lartë për Përkthime, (shqip - serbisht dhe anasjelltas)

Bazuar në vlerësimin e Komisionit Përzgjedhës të Shërbimit Civil (KPSHC), dhe Rregullores Nr.02/2010, për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën: Zyrtar i Lartë për Përkthime, (shqip - serbisht dhe anasjelltas), me numër te referencës Nr.02/14/DP-AD, është propozuar për emërim, kandidatët më të suksesshëm:

Emri dhe mbiemri:

Pikët totale:

Lloji i Akt Emërimit:

 

Anisa Muric

88.40

Pozitë e karrierës

Eneida Sylaj

66.80

Pozitë e karrierës

 

 

 

 

 

 

Shkarko njoftimin

Prapa