06-11-2019

Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare: Zyrtar Ligjor

 NJOFTIM PËR PËRZGJEDHJEN PËRFUNDIMTARE

Komisioni përzgjedhës pas përfundimit të Procedurës së Rekrutimit, për pozitën: Zyrtar Ligjor ( me pagesë ) për periudhë të caktuar kohore ( 6 muaj ), në Akademinë e Drejtësisë, në përkrahje nga GIZ, sipas konkursit të shpallur me datë: 22 tetor 2019,  deri më datë: 29 tetor, njoftojmë të gjithë pjesëmarrësit në këtë procedurë se kandidatja më e suksesshëm ka qenë:

   

        Fortesë Hoxhaj,  me 272 pikë në total.

Shkarko njoftimin

       

Prapa