02-11-2020

Vendim: Lista e kandidatëve për të vijuar Programin për Trajnim të Trajnerëve në fushën e Drejtësisë Komerciale.

Vendim: Lista e kandidatëve për të vijuar Programin për Trajnim të Trajnerëve në fushën e Drejtësisë Komerciale.

Shkarko Vendimin

Prapa