Plani Strategjik

  • Plani strategjik i Akademisë së Drejtësisë së Kosovës 2019-2021
    16.11.2018 Plani strategjik i Akademisë së Drejtësisë së Kosovës 2019-2021 Qëllimi i zhvillimit dhe miratimit të Strategjisë së Akademisë, është përcaktimi i udhëzimeve dhe arritja e një konsensusi mbi drejtimin e mëtejshëm të zhvillimit të një sistemi të qëndrueshëm të zhvillimit profesional dhe arsimimit në gjyqësor. Strategjia krijon një kornizë të bazuar mirë për Akademinë e Drejtësisë të Kosovës, për planifikimin e zbatimit të mandatit të saj ligjor, në kontekstin e zhvillimit aktual të burimeve njerëzore dhe nevojave për trajnim të gjyqësorit. Shkarko »