Programi Trajnues

  • Programi I Trajnimit Fillestar për gjyqtarët e sapoemëruar 2019/2020
    13.03.2019 Programi I Trajnimit Fillestar për gjyqtarët e sapoemëruar 2019/2020 PTF për gjeneratën e shtatë të gjyqtarëve të sapo emëruar 2019/2020, objektiv kryesore ka zhvillimin e kapaciteteve profesionale dhe shkathtësive praktike të gjyqtarëve të sapo emëruar duke u mbështetur në parimin e transparencës, mos diskriminimit, bashkëpunimit, zbatimit të ligjit si dhe standardeve të përcaktuar për arsimim ligjor. Shkarko »