Programi Trajnues

  • Programi i Trajnimit Fillestar gjenerata e VIII e gjyqtarëve të sapo emëruar 2020-2021
    15.01.2021 Programi i Trajnimit Fillestar gjenerata e VIII e gjyqtarëve të sapo emëruar 2020-2021 PTF zgjatë 12 muaj dhe struktura e tij është e ndarë në dy pjesë: trajnimi teorik i cili realizohet i kombinuar me shqyrtime të rasteve nga praktika gjyqësore, simulime dhe forma tjera ndërsa pjesa praktike realizohet në gjykata dhe prokurori ku ata janë emëruar nën mbikëqyrjen e mentorit. Shkarko »