Programi Trajnues

  • Programi i Trajnimit Fillestar gjenerata e IX e gjyqtarëve të sapo emëruar 2022-2023
    22.09.2022 Programi i Trajnimit Fillestar gjenerata e IX e gjyqtarëve të sapo emëruar 2022-2023 PTF zgjatë 12 muaj dhe struktura e tij është e ndarë në dy pjesë: trajnimi teorik i cili realizohet i kombinuar me shqyrtime të rasteve nga praktika gjyqësore, simulime dhe forma tjera ndërsa pjesa praktike realizohet në gjykata dhe prokurori ku ata janë emëruar nën mbikëqyrjen e mentorit. Shkarko »