Programi Trajnues

  • Programi i Trajnimit Fillestar gjenerata e X e gjyqtarëve të sapo emëruar 2023-2024
    28.04.2023 Programi i Trajnimit Fillestar gjenerata e X e gjyqtarëve të sapo emëruar 2023-2024 Trajnimi fillestar zgjatë dymbëdhjetë (12) muaj. Përcaktimi kohor me ligj mundëson që trajnimi të jetë intensiv dhe struktura e programit të trajnimit fillestar për vitin 2023/2024 është i ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë përfshinë trajnimin teorik i kombinuar me shqyrtime të rasteve nga praktika gjyqësore, simulime etj., ndërsa pjesa e dytë është trajnim praktik i shoqëruar edhe me trajnime në institucione jo gjyqësore që lidhen me punën e gjyqtarit dhe prokurorit. Shkarko »
  • Programi i Trajnimit Fillestar gjenerata e X e prokurorëve të sapo emëruar 2023-2024
    28.04.2023 Programi i Trajnimit Fillestar gjenerata e X e prokurorëve të sapo emëruar 2023-2024 Trajnimi fillestar zgjatë dymbëdhjetë (12) muaj. Përcaktimi kohor me ligj mundëson që trajnimi të jetë intensiv dhe struktura e programit të trajnimit fillestar për vitin 2023/2024 është i ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë përfshinë trajnimin teorik i kombinuar me shqyrtime të rasteve nga praktika gjyqësore, simulime etj., ndërsa pjesa e dytë është trajnim praktik i shoqëruar edhe me trajnime në institucione jo gjyqësore që lidhen me punën e gjyqtarit dhe prokurorit. Shkarko »