Programi Trajnues

  • Programi i Trajnimit Fillestar 2018/2019 për prokurorët e sapoemëruar
    16.02.2018 Programi i Trajnimit Fillestar 2018/2019 për prokurorët e sapoemëruar Në kuadër të mandatit ligjor të tij Akademia e Drejtësisë (më tutje AD), si pasardhëse ligjore e Institutit Gjyqësor të Kosovës, që nga viti 2008 ka filluar zbatimin e Programit të Trajnimit Fillestar (PTF), duke organizuar trajnimin për profesionistët që hyjnë në sistemin gjyqësor dhe prokurorial në cilësinë e gjyqtarit dhe prokurorit, pas kalimit me sukses të procesit të rekrutimit. PTF është organi-zuar për pesë gjenerata dhe deri më tani kanë diplomuar 169 kandidatë për gjyqtarë dhe prokurorë. Shkarko »
  • Programi i Trajnimit Fillestar 2018
    04.01.2018 Programi i Trajnimit Fillestar 2018 Shkarko »