Revista Shkencore

  • Justicia 2020
    04.02.2021 Justicia 2020 Revistë juridike e gjyqtarëve, gjenerata e VI dhe e prokurorëve të sapo emëruar, gjenerata e VII në Programin e Trajnimit Fillestar Shkarko »