Publikime tjera

  • Analizë e politikës ndëshkimore në rastet e korrupsionit
    03.04.2019 Analizë e politikës ndëshkimore në rastet e korrupsionit Ky raport paraqet dokumentin e parë të pregatitur nga Komisioni dhe ka për qëllim: - Të jap një pasqyrim të përgjithshëm bazuar në vendimet e marra gjatë vitit 2018 nga gjykatat e të gjitha instancave në veprat që ndërlidhen me korrupsion; dhe - Të jap një analizë më të detajuar mbi trendet në matjen e dënimit në rastet e korrupsionit bazuar në analizën e 27 lëndëve të zgjedhura rastësisht. Shkarko »