Publikime tjera

  • Hyrje në sistemin ligjor në Kosovë
    21.10.2019 Hyrje në sistemin ligjor në Kosovë Hartimi i një teksti universitar me titull: “Hyrje në sistemin ligjor në Kosovë”, i shkruar nga disa autor të fushave përkatëse ka qenë e domosdoshme për studentë por edhe komunitetin e juristëve. Kjo për faktin se një libër i tillë në gjuhen shqipe ka munguar; por edhe për arsyeje të një përfshirje më të gjerë të mendimit juridik nga disa autorë. Ky tekst ka për qëllim t’i pajis studentët me njohurit themelore për sistemin juridik në Kosovë. Është zgjedhur si metodë që të përfshihen shumë autorë, ku secili të shkruaj nga fusha juridike përkatëse dhe të ofroj njohuritë themelore, respektivisht bazike për sistemin juridik në Kosovë. Shkarko »