Publikime tjera

  • Doracak për Trajnimin Praktik në Programin e Trajnimit Fillestar (PTF)
    20.12.2016 Doracak për Trajnimin Praktik në Programin e Trajnimit Fillestar (PTF) Ky doracak paraqet një përpjekje të vazhdueshme për të përmbledhur një grup të dokumenteve dhe formularëve të cilat kanë shërbyer deri më tani si program trajnimi për mentorët, dhe padyshim se do të kontribuojë më tej në ngritjen e shkallës profesionale të trajnimeve për gjyqtarët dhe prokurorët e sapoemëruar. Shkarko »
  • Qasja në Dokumentet Publike Mbrojtja e Burimeve të Gazetarëve dhe Sinjalizimi
    23.05.2016 Qasja në Dokumentet Publike Mbrojtja e Burimeve të Gazetarëve dhe Sinjalizimi I përdorshëm për gazetarë dhe të interesuarit tjerë në lidhje me fushën e lirisë së shprehjes Shkarko »