Revista Shkencore

  • Justicia 2009
    02.03.2010 Justicia 2009 Revistë Juridike me punime të kandidatëve nga Programi Fillestar për Arsimim Ligjor 2008/2009 në Institutin Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë Shkarko »