Revista Shkencore

  • Justicia 2011
    15.12.2011 Justicia 2011 Revistë juridike me punime të kandidatëve nga Programi Fillestar për Arsimim Ligjor 2010/2011 në Institutin Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë Shkarko »