Revista Shkencore

  • Revistë shkencore juridike e prokurorëve të shtetit të sapo emëruar Viti VI, Nr 6/2016-2018
    11.01.2019 Revistë shkencore juridike e prokurorëve të shtetit të sapo emëruar Viti VI, Nr 6/2016-2018 Revistë shkencore juridike e prokurorëve të shtetit të sapo emëruar Viti VI, Nr 6/2016-2018 Shkarko »